การทำการเกษตรนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือปูด้วยพรมบนแคทวอล์ หากต้องการมาเป็นเกษตรกรจริงๆแล้วต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่าง

คนที่จะลาออกจากงานมา[…]

Read more